Dr hab. n. med. Piotr H. Skarżyński wziął udział w panelu Europa na Wschodzie zorganizowanym podczas 23. WELCONOMY Forum in Toruń. W prezentacji przedstawił osiągnięcia zespołu Centrum Słuchu i Mowy Medincus w budowaniu współpracy z ośrodkami naukowymi i medycznymi w byłych krajach ZSSR. Wskazał jak powinna modelowo przebiegać współpraca pomiędzy kadrą naukową kraju, w którym realizowany jest projekt, a naukowcami polskimi. Zwrócił również uwagę na fakt, że aby skutecznie budować więzi nie wystarczy realizować projekty za granicą Polski, należy również poświęcić czas i środki na goszczenie zagranicznych specjalistów w naszym kraju. Tylko w ten sposób bowiem można skutecznie przekazywać najnowszy know-how oraz budować pozycję polskich ośrodków naukowych jako światowych liderów kategorii i wzorców do naśladowania.

Moderatorem spotkania był konsul honorowy Ukrainy doc. Krzysztof Sikora, Prezydent Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. W panelu wzięli też udział DavitJaparidze z Gruzji oraz Jerzy Rutkowski, który prezentował liderów klastra Europa na Wschodzie. W dyskusji po panelu głos zabrała Maria Anna Karwowska – prezes Zarządu Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Pracodawców Lewiatan, która zwróciła uwagę, że zarabianie na usługach związanych ochroną zdrowia nie powinno być dłużej traktowane wstydliwie. Oczywiście pod warunkiem, że są to działania prowadzone etycznie i z poszanowaniem godności pacjentów.

Welconomy Forum in ToruńWelconomy Forum in Toruń to jeden z najważniejszych kongresów ekonomiczno-gospodarczych w Polsce. Od 23 lat jest miejscem spotkań, dyskusji i wymiany poglądów liderów polskiej nauki, gospodarki i administracji państwowej. Myślą przewodnią tegorocznej edycji  była Integracja i Współpraca, a w gronie mówców, prelegentów i panelistów znaleźli się m.in.: prof. dr hab. Jerzy Buzek – Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego, Dariusz Kurzawa – Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Tadeusz Zwiefka – Poseł do Parlamentu Europejskiego, prof. dr hab. Andrzej Tretyn – Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dr Jarosław Gowin – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. dr hab. Piotr Błędowski – Dyrektor Instytutu Gospodarstwa Społecznego, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, prof. Włodzisław Duch – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2014-2015, ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński – Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Witold Słowik – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju.