Polsko – Afrykańskie Forum Ekonomiczne POLAFRO odbyło się  31 maja 2016 r. Dotyczyło wymiany poglądów, doświadczeń, omówienia strategii i możliwości obustronnego rozwoju.

Dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr Henryk Skarżyński uczestniczył w panelu dotyczącym innowacji, gdzie opowiedział o dotychczas przeprowadzonych działaniach w ramach pilotażowych programów badań przesiewowych słuchu w takich krajach jak: Senegal, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tanzania i Rwanda. Dyskusja dotyczyła także rozwiązań telemedycznych, służących profilaktyce i leczeniu zaburzeń słuchu. Pozostałe panele dotyczyły: klimatu inwestycyjnego w Polsce i w Afryce, finansowania Inwestycji w Afryce, rolnictwa i przetwórstwa rolnego i kwestii bezpieczeństwa.

W sesji inauguracyjnej wystąpili: John Abraham Godson (Prezes Instytutu Afrykańskiego), Joanna Wronecka (Wiceminister Spraw Zagranicznych RP), Jego Wysokość Emir Keffi, Marcin Krzyśko (przedstawiciel Sponsora Strategicznego).

Forum było również doskonałą okazją do nawiązania bliższych kontaktów biznesowych, poznania możliwości inwestycyjnych i kierunków rozwoju.