W dniach 13-16 maja w Izraelu odbyło się 16. Międzynarodowe Spotkanie Śródziemnomorskiego Towarzystwa Otologii i Audiologii (MSOA). W konferencji uczestniczyli wybitni specjaliści z krajów basenu Morza Śródziemnego oraz czołowi klinicyści i naukowcy z całego świata. Polskę reprezentował m.in. prof. nadzw. dr. hab. n. med. Piotr H. Skarżyński.

Profesor Piotr H. Skarżyński wygłosił wykład na specjalne zaproszenie podczas panelu Telemedicine in Otology. Zaprezentował osiągnięcia Krajowej Sieci Teleaudiologii – modelu telemedycyny opartym na elementach telediagnostyki, leczenia i telerehabilitacji. Uczestniczył także w obradach okrągłego stołu podczas Mini Symposium: Newborn Screening Programs oraz Implantable Hearing Devices.

W dyskusji Newborn Screening Programs oprócz Prof. Piotra H. Skarżyńskiego udział wzięli: Loundon Natalie z Francji – moderator sesji, Peter Gilbey – przewodniczący obrad, Adelman Cahtia, Ari-Even Roth Daphne, Gordin Arie, Kaminer Margalith z Izraela, Orzan Eva z Włoch. W panelu Implantable Hearing Devices uczestniczyli Ebrahim Magamse – przewodniczący obrad, Goldfarb Avraham z Izraela, Barbara Maurizio z Włoch – moderator dyskusji, Baumgartner Wolf Dieter z Austrii, Manrique Manuel z Hiszpanii, Sennaroglu Levent z Turcji.

Krajowa Sieć Teleaudiologii to zaufana platforma wykorzystywana do telefittingu, telediagnostyki, telekonsultacji i telerehabilitacji – poprawia jakość usług dla pacjentów i zapewnia znaczną oszczędność czasu i pieniędzy. Dzięki odpowiednim modelom opieki, telemedycyna może być metodą radzenia sobie z rosnącą liczbą pacjentów z niedosłuchem w przyszłości, ale nadal pozwala na korzystanie z tak potrzebnej wiedzy eksperckiej.

Proces diagnozowania, rehabilitacji i opieki  nad pacjentami z wadami słuchu, często posiadającymi  różnego rodzaju implanty lub aparaty słuchowe wymaga doświadczonego, wielodyscyplinarnego zespołu, który zapewni stałą i przede wszystkim regularną kontrolę w klinice. Dla większości pacjentów wiąże się to z długimi dojazdami z domu związanymi z kosztami, czasem i zmęczeniem podróżą. Aby zmniejszyć obciążenie pacjentów i umożliwić innym specjalistom z tej dziedziny  korzystanie z doświadczeń zespołu Światowego Centrum Słuchu, powołano Krajową Sieć Teleaudiologii. Wykorzystanie rozwiązań telemedycznych pozwala na prowadzenie badań i wsparcie dla pacjentów, jak również młodych lekarzy i naukowców, także w odległych ośrodkach.

Aktualnie w Polsce znajduje się 26 ośrodków połączonych w sieć telemedyczną, która stale jest rozwijana. To jedyny tego typu system w tym obszarze medycyny. Pacjenci na kontrolę i sprawdzenie pracy procesora po wszczepieniu implantu słuchowego mogą zgłosić się do jednostek współpracujących w całym kraju. Planowany jest dalszy rozwój sieci. Trwają prace nad wzbogaceniem o nowe metody diagnostyczne i badawcze oraz poszerzenie ich zakresu.

Śródziemnomorskie Stowarzyszenie Otologii i Audiologii (MSOA) to wyjątkowa i prestiżowa organizacja założona w 1987 r., która wspiera i promuje działania naukowe i współpracę w dziedzinie otologii i audiologii w regionie.