Sympozjum naukowe International Bonebridge & Soundbridge w Kajetanach z udziałem dr hab. Piotra H. Skarżyńskiego.