Dr hab. n. med. Piotr H. Skarżyński udzielił wywiadu dla miesięcznika "Życie Olsztyna"

Dr hab. n. med. Piotr H. Skarżyński udzielił wywiadu dla miesięcznika “Życie Olsztyna”