Monthly Archives: Maj 2017

31 05/2017

13th European Symposium Pediatric Cochlear Implant – ESPCI 2017

W dniach 25-28 maja 2017 r. w Lizbonie, w Portugalii odbył się 13. Europejski Kongres Implantów Ślimakowych u Dzieci (13th European Symposium Pediatric Cochlear Implant – ESPCI 2017). W tegorocznym spotkaniu wziął czynny udział dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr Henryk Skarżyński.

Wkład naukowy i zaangażowanie dr hab. n. med. mgr zarz. Piotra Henryka Skarżyńskiego opisuje ilość aktywności podjętych podczas trwania Sympozjum, która wyglądała następująco:

  • przewodniczenie 2 sesjom naukowym (Clinical Issues, Instructional Courses),
  • członkostwo w 2 panelach dyskusyjnych okrągłych stołów („Electrode design and drug delivery” i „Cochlear implantation in special cases” oraz pełnienie funkcji moderatora panelu dyskusyjnego w okrągłym stole: „Complications and failures”.
  • 6 plakatów, z czego 2 z nich z tytułem „Best selected”.

Kongresy ESPCI mają już 21-letnią historię. Pierwszy kongres odbył się w Nottingham w Wielkiej Brytanii w 1992 roku. Organizacja Kongresu z serii ESPCI jest ogromnym wyróżnieniem i dowodem uznania wobec  osiągnięć dla wybranego w drodze głosowania ośrodka naukowego. W 2009 roku Kongres odbył się po raz pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej, w Warszawie.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

17 05/2017

Asysta chirurgiczna dr hab. n. med. Piotra H. Skarżyńskiego podczas 12 Videokonferencji LION 2017 – Life International Otology Network

We wtorek 12 maja 2017 r. odbyła się dwunasta edycja popularnej światowej wideokonferencji szkoleniowej LION – Life International Otology Network pod hasłem: „The 12th Global Otology-Neurotology Live Surgical Broadcast”.

W programie znalazło się 41 operacji na żywo z 18 sal operacyjnych na całym świecie połączonych za pomocą sieci HUB: UTRECHT.

W tym roku dr hab. n. med. Piotr H. Skarżyński asystował przy obydwu operacjach pokazowych emitowanych w czasie rzeczywistym:

  • wszczepienie implantu ślimakowego (elektroda Med-El Flex)
  • ossikuloplastyka z zastosowaniem cementu szkłojonomerowego.

Fundacja LION stawia sobie za cel ustawiczne podnoszenie kwalifikacji chirurgów otologów i neurootologów poprzez regularnie organizowane wideokonferencje, podczas których prezentowane są operacje pokazowe wykonywane przez najlepszych specjalistów z danej dziedziny.

Więcej informacji: http://www.lion-web.org

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

17 05/2017

13thWarsaw International Medical Congress, 11-14.05.2017 r., Warszawa, Polska

Warsaw International Medical Congress (WIMC) jest międzynarodową konferencją skierowaną do studentów, doktorantów oraz doktorów, organizowaną co roku przez Studenckie Towarzystwo Naukowe Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Tegoroczna 13. już edycja zgromadziła uczestników z 23 krajów świata: Polski, Serbii, Węgier, Rosji, Ukrainy, Nepalu, Litwy, Łotwy, Algierii, Egiptu, Czech, Niemiec, Gruzji, Bangladeszu, Taiwanu, Szkocji, Iranu, Anglii, Indonezji, Włoch, Kazachstanu, Bułgarii oraz Rumunii, którzy wygłosili łącznie ponad 370 prac. W czasie trzech dni konferencji odbyło się prawie 30 sesji.

Członkowie Międzyośrodkowego Studenckiego Koła Naukowego przy Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu (IFPS) oraz Warszawskim Uniwersytecie Medycznym pod opieką dr hab. n. med. mgr zarz. Piotra H. Skarżyńskiego, jak co roku stanowili najliczniejszą grupę prelegentów w sesji laryngologicznej, dzieląc się swoim doświadczeniem badawczym zdobywanym w ramach licznych, interdyscyplinarnych projektów naukowych prowadzonych w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu.

Anna Suska przedstawiła wyniki prac dotyczących częstości występowania tzw. zjawiska gusher w czasie implantacji ślimakowej u dzieci. Karolina Penar zaprezentowała pierwsze na świecie prospektywne badanie przedoperacyjnych szumów usznych, u pacjentów posiadających implant na przewodnictwo kostne typu Bonebridge. Temat szumów usznych został poruszony również przez Wojciecha Pinkasa, który przedstawił wyniki badań prowadzonych w grupie użytkowników implantów pniowych znajdujących się pod opieką IFPS, wskazując na znaczną redukcję szumów usznych w wyniku rehabilitacji słuchowej za pomocą urządzenia. Podobne wnioski ukazał w swojej pracy Konrad Bukato, analizując przypadki pacjentów z implantem ucha środkowego typu CODACS. Karolina Bieńkowska przybliżyła uczestnikom zagadnienie zaburzeń węchu u pacjentów z polipami nosa, oraz ich związku zobniżoną jakością życia. Kamila Renke przedstawiła wyniki badań przesiewowych słuchu u 6 i 7 latków w województwie małopolskim, będące częścią ogólnopolskiej akcji mającej na celu wczesne wykrycie zaburzeń słuchu, które mogą niekorzystnie wpływać na proces komunikowania się dziecka w szkole i mogą utrudniać jego rozwój. Zaangażowanie studentów Międzyośrodkowego Studenckiego Koła przy IFPS i WUM zostało docenione przez Jury, w którym zasiedli przedstawiciele Katedry i Kliniki Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Oddziału Klinicznego Otolaryngologii Dziecięcej i Pediatrii Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie, Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie. W trakcie prestiżowej sesji plenarnej, pierwszą nagrodę za pracę o badaniach przesiewowych odebrała Kamila Renke. Druga nagroda przewidziana w tej sesji powędrowała do Wojciecha Pinkasa, który przedstawił pracę o szumach usznych u pacjentów z implantami pniowymi.

Nowością wprowadzoną w trakcie 13 edycji WIMC było przeprowadzenie debaty naukowej, poruszającej wpływ lekarzy na jakość powietrza w Polsce. Osoby zainteresowane praktycznym uzupełnieniem wiedzy teoretycznej mogły wziąć udział w licznych warsztatach prowadzonych przez członków oraz opiekunów kół naukowych działających przy Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Uczestnicy konferencji mieli możliwość wyboru spośród 43 warsztatów prowadzonych w trakcie dwóch dni konferencji.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

15 05/2017

Konferencja pt. „Nowoczesne technologie medyczne i ich wpływ na profilaktykę oraz codzienną praktykę kliniczną w polskiej służbie zdrowia”

8 maja 2017 w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się konferencja pt. Nowoczesne technologie medyczne i ich wpływ na profilaktykę oraz codzienną praktykę kliniczną w polskiej służbie zdrowia” zorganizowana z inicjatywy marszałka Stanisława Karczewskiego i przewodniczącego Komitetu Nauk Klinicznych PAN prof. Henryka Skarżyńskiego.

Jednym z obecnych tam lekarzy był Dyrektor Instytutu Narządów Zmysłów dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr Henryk Skarżyński. W swoim wystąpieniu dotyczącym przesiewowych badań słuchu przeprowadzonych na czterech kontynentach przedstawił 25 letnią historię badań przesiewowych słuchu w Polsce i na świecie oraz zaprezentował ogólne wyniki i wnioski z badań w Europie, Azji, Afryce i Ameryce.

Podczas konferencji lekarze i specjaliści z różnych dziedzin medycznych zaprezentowali nowe rozwiązania technologiczne. Inicjatorem konferencji był prof. Henryk Skarżyński, organizacji podjął się Marszałek Senatu RP dr Stanisław Karczewski. Współorganizatorami byli: Komitet Nauk Klinicznych PAN, Rada Główna Instytutów Badawczych i Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.
Więcej informacji o konferencji – na stronie Senatu RP.

Przebieg całej Konferencji można obejrzeć klikając  w link:.

http://av8.senat.pl/9konfINNE170508

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.