Monthly Archives: Czerwiec 2017

//Czerwiec
27 06/2017

„Szok! Połowa rodziców nie wie, że ich dzieci źle słyszą.” dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr H. Skarżyński w wywiadzie dla silesion.pl

Dr hab. n. med. Piotr H. Skarżyński udzielił wywiadu na temat problemów ze słuchem u dzieci i młodzieży dla internetowego serwisu informacyjnego – silesion.pl.

– Wyobrażam sobie świat, w którym wszystkie osoby będą słyszały. Niestety, według dostępnej wiedzy, w tej chwili nie ma możliwości, abyśmy zapobiegli narodzinom głuchych dzieci  – mówi dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr Henryk Skarżyński.

Całość wywiadu z dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr H. Skarżyńskim dostępna jest na portalu: www.silesion.pl.

Bezpośredni odnośnik znajdziecie Państwo klikając w poniższy link:

https://silesion.pl/polowa-rodzicow-na-slasku-nie-wie-ze-ich-dzieci-zle-slysza-20-06-2017

Materiał został zrealizowany w trakcie trwania konferencji: „CAPD bez tajemnic. Diagnoza
i terapia zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego u dzieci i młodzieży”.

26 06/2017

Dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr H. Skarżyński wyróżniony nagrodą „Polski Przedsiębiorca 2016 Gazety Polskiej Codziennie” w kategorii – Innowator.

Nagroda „Polski Przedsiębiorca Gazety Polskiej Codziennie” została przyznana już po raz drugi. Jej celem jest promowanie przedsiębiorców, eksporterów, menedżerów, filantropów oraz ekspertów wspierających rozwój polskiej gospodarki i przyczyniających się do propagowania patriotyzmu gospodarczego. Uroczysta gala połączona z wręczeniem nagród II edycji konkursu odbyła się 20 czerwca 2017 r. w Warszawie.

Laureatów konkursu wyłoniła kapituła, której skład obejmował wybitnych przedstawicieli świata akademickiego, przedstawicieli resortów odpowiedzialnych za rozwój, naukę, finanse, wysokich rangą urzędników państwowych, autorytety z dziedziny ekonomii i gospodarki, przedstawicieli partnerów.

W poszczególnych kategoriach nagrodzeni zostali:

Innowator – Piotr H. Skarżyński (Centrum Słuchu i Mowy Medincus)

Eksporter – Karol Zarajczyk (Ursus SA)

Lider Przemysłu – Dariusz Sapiński (Mlekovita)

MŚP – Janusz Kasztelewicz (Bartnik-Miody)

Filantrop – ks. Jacek Stryczek (Szlachetna Paczka)

Nagrodę w kategorii Innowator wręczył Jerzy Kwieciński – sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju. W laudacji podkreślił, że Polacy są narodem przedsiębiorczym, a przedsiębiorczość musi być powiązana z innowacyjnością. Przywołał przykłady znamienitych innowatorów z polskiej historii: Ignacego Łukasiewicza, który łączył przedsiębiorczość z pracą na rzecz społeczności lokalnych oraz prof. Jana Czochralskiego – wynalazcy powszechnie stosowanej do dzisiaj metody otrzymywania monokryształów krzemu, podstawy procesu produkcji układów scalonych. Minister Kwieciński życzył wszystkim laureatom, by kiedyś to oni stali się takimi przykładami dla przyszłych pokoleń.

Relacja wideo z uroczystej gali:


 

Transmisja na żywo odbywała się w Telewizji Republika. Relacja video dostępna jest pod poniższym linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=RZ6_1_n1GDE

Więcej informacji i relacje:

niezalezna.pl

gpcodziennie.pl

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

19 06/2017

Wykład dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr H. Skarżyńskiego podczas konferencji: „CAPD bez tajemnic. Diagnoza i terapia zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego u dzieci i młodzieży”

3 czerwca 2017 roku w Katowicach odbyła się naukowo-szkoleniowa konferencja poświęcona w całości tematyce zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego, zatytułowana: „CAPD bez tajemnic. Diagnoza i terapia zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego u dzieci i młodzieży”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Śląskie Centrum Słuchu i Mowy „Medincus” w Katowicach, przy wsparciu Instytutu Narządów Zmysłów, Światowego Centrum Słuchu i Mowy oraz Towarzystwa Otorynolaryngologów, Foniatrów i Audiologów Polskich.

Wydarzenie objął Honorowym Patronatem Marszałek Województwa Śląskiego, dzięki czemu spotkanie odbyło się w historycznej Sali Sejmu Śląskiego w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Wśród 130 uczestników znaleźli się logopedzi, nauczyciele i pedagodzy, nie zabrakło również lekarzy i  techników medycznych, zainteresowanych wymianą doświadczeń pomiędzy środowiskiem medycznym i prowadzącym terapię logopedyczną dzieci i młodzieży z CAPD.

W trakcie konferencji swój wykład wygłosił: dr hab. n. med. mgr zarz.  Piotr H. Skarżyński, który podkreślił jak ważna jest realizacja przesiewowych badań słuchu.

Plan wystąpień zakładał zaprezentowanie wielu aspektów pracy specjalistów zajmujących się tematyką CAPD. Słuchaczom zostały przedstawione zagadnienia: etiologii zaburzeń, celowości prowadzenia badań przesiewowych, a także przygotowania pacjenta do testów diagnostycznych w kierunku CAPD oraz praktyczne wytłumaczenie istoty poszczególnych prób. Niezwykle istotne były również: wskazanie autorskiego narzędzia stymulacji – Stymulatora Polimodalnej Percepcji Sensorycznej (SPPS), jak i szczegółowy opis planowania koniecznych dla procesu terapii treningów słuchowych, jakie powinni konstruować logopedzi i pedagodzy w pracy z uczniem, zdiagnozowanym jako dziecko, u którego występują centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego.

Uczestnicy z wielkim zaangażowaniem włączyli się w część warsztatową, pragnąc uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Słowa uznania, padające w czasie trwania konferencji oraz wyrażone w ankietach, jakie wypełniali przybyli słuchacze, najlepiej świadczą o poziomie merytorycznym wydarzenia. Pokazało to, że tego typu spotkania powinny odbywać się cyklicznie, aby możliwe stało się upowszechnienie rzetelnej wiedzy środowiska praktyków w zakresie diagnozy i terapii CAPD.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

12 06/2017

Dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr Henryk Skarżyński wykładowcą na 29. edycji WAW

Międzynarodowe warsztaty szkoleniowe z zakresu chirurgii okienka okrągłego – WAW Window Approach Workshop w Kajetanach, z powodzeniem są realizowane już od 2007 roku. W dniach 29-30 maja 2017 roku odbyła się już 29. edycja tego wydarzenia.

W programie naukowym znalazły się wykłady prezentowane przez zaproszonych prelegentów, a także szkolenia praktyczne w formie operacji pokazowych.

Dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr Henryk Skarżyński asystował podczas operacji pokazowych na żywo oraz wygłosił kilka prezentacji podczas tego wydarzenia. Tematyka jego przemówień dotyczyła m.in. technik chirurgicznych prowadzących do zachowania resztek słuchowych (Surgical Technique – Structure and Hearing Preservation), zastosowania sterydów w przypadkach częściowej głuchoty (Use of Steroids in PDT Cases), wyboru odpowiedniego rodzaju elektrod na podstawie oceny audiologicznej oraz radiologicznej (Electrode Selection based on Audiological and Radiological findings).

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

2 06/2017

„Szumy uszne powodują depresję” – wywiad dr hab. n. med. mgr zarz. Piotra H. Skarżyńskiego dla polskatimes.pl

Dr hab. n. med. Piotr H. Skarżyński udzielił wywiadu na temat szumów usznych dla internetowego serwisu informacyjnego – polskatimes.pl.

Dr hab. Piotr H. Skarżyński, dyrektor Instytutu Narządów Zmysłów oraz sekretarz naukowy Międzynarodowego Seminarium Szumów Usznych i I Światowego Kongresu Szumów Usznych podkreśla, że problem szumów usznych stale narasta. Z badań wynika, że szumy uszne dotykają od kilkunastu do 35 % dzieci w wieku szkolnym i około 60 % osób powyżej 60 roku życia. Połowa dzieci, które mają szumy uszne, ma też syndromy wskazujące na ADHD. Wskazuje się również na istnienie prostej korelacji między szumami usznymi, a depresjami i wycofaniem społecznym. Pacjenci, u których oprócz szumów pojawiają się pierwsze objawy depresji, izolacji społecznej, powinni bezwzględnie i natychmiast poddać się terapii szumów usznych.

Szczegółowy artykuł na ten temat znajdziecie Państwo pod poniższym linkiem: http://www.polskatimes.pl/pieniadze/a/szumy-uszne-powoduja-depresje,12118404/

Rozmowa z dr hab. n. med. Piotrem H. Skarżyńskim miała miejsce podczas I World Tinnitus Congress. Wydarzenie odbyło się w dniach 22–24 maja w Warszawie. Było to pierwsze tego typu spotkanie wybitnych specjalistów z całego świata, zajmujących się diagnostyką i leczeniem szumów usznych. Honorowym Patronatem objął je Pan Prezydent – Andrzej Duda.