Yearly Archives: 2019

/2019
20 11/2019

Prof. Piotr H. Skarżyński podczas Kongresu Zdrowie Polaków 2019

W dniach 18-19 listopada br. odbył się Kongres Zdrowie Polaków 2019 – pierwsze tego typu spotkanie ministrów zdrowia, naukowców, lekarzy i ekspertów z organizacji pozarządowych.

Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. mgr zarz. Piotr H. Skarżyński (m.in. wiceprezydent Międzynarodowego Towarzystwa Telemedycyny i e-Zdrowia) poprowadził panel dyskusyjny na temat aktualnych możliwości telemedycyny. Czy telemedycyna jest lekarstwem na niedomagania służby zdrowia? O to pytano grono lekarzy i specjalistów, którym ten temat jest szczególnie bliski w kontekście podnoszenia jakości życia pacjentów.

Prof. Piotr Skarżyński wspominał początki telemedycyny – 5 lat temu spotykaliśmy się i każdy prezentował tzn. triale, a dopiero dziś tak naprawdę zaczyna to realnie funkcjonować. Lekarze-specjaliści są gotowi na podjęcie realnych działań telemedycznych, ale niestety nie jest gotowy system – ocenił profesor. – Brakuje nam rozwiązań systemowych, zachęcających do stosowania i korzystania z telemedycyny, a rozwiązania takie funkcjonują już całkiem dobrze np. w Szwajcarii – dodał.

Kongres Zdrowie Polaków 2019 to wydarzenie zorganizowane ponad podziałami politycznymi, bo zdrowie każdego z nas to największy kapitał teraz i największa inwestycja na przyszłość – mówili organizatorzy Kongresu.

Polecamy video relacje z Kongresu, dostępne na kanale: https://www.youtube.com/user/worldhearing/videos.

Relacja z Kongresu dostępna jest również pod linkiem.

13 11/2019

Wywiad z prof. Piotrem H. Skarżyńskim: Diagnostyka, leczenia i rehabilitacja powinny być jak najbliżej pacjenta

Zapraszamy do wysłuchania wywiadu Prof. Piotra H. Skarżyńskiego na temat diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, które powinny powinny być jak najbliżej pacjenta.

Materiał znajduje się pod linkiem:

https://www.medexpress.pl/otolaryngologia-modelowa-sciezka-pacjenta/75505

6 11/2019

Prof. Piotr H. Skarżyński podczas zjazdu specjalistów otolaryngologii dziecięcej

Blisko 400 specjalistów i ekspertów z całego kraju spotkało się w Kajetanach w dniach 03-05.11.2019 na XLII Krajowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”. W spotkaniu wziął aktywny udział prof. Piotr H. Skarżyński.

Podczas paneli dyskusyjnych i rozmów kuluarowych swoim doświadczeniem dzielili się wybitni specjaliści i praktycy z dziedziny otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii. Panel dyskusyjny dotyczący drenażu wentylacyjnego u dzieci poprowadził prof. Piotr H. Skarżyński, a ponadto był autorem i współautorem wielu wygłaszanych prac podczas konferencji.

W trakcie konferencji omówiono zagadnienia leczenia częściowej głuchoty, nowoczesne metody operacyjne, a także postęp technologiczny w zakresie implantów ślimakowych, który wciąż cieszy i daje nadzieje na polepszenie jakości życia małych pacjentów. Prelegenci zgłębili również temat otosklerozy, chorób infekcyjnych u dzieci, a także wymienili doświadczenia w zakresie drenażu wentylacyjnego czy chorób migdałków. Podkreślano także wagę badań przesiewowych – najskuteczniejszych we wczesnej wykrywalności zaburzeń słuchu u dzieci.

Podczas konferencji odbyła się także sesja ku pamięci dr hab. n. med. Marii Góralówny – wybitnej specjalistki z zakresu audiologii i otolaryngologii dziecięcej, która swoje życie poświęciła dzieciom z uszkodzonym narządem słuchu, służąc im wszechstronną wiedzą i doświadczeniem.

28 10/2019

Prof. Piotr H. Skarżyński ekspertem WHO w zakresie e-zdrowia

Prof. Piotr H. Skarżyński został wybrany do prestiżowego grona Ekspertów ds. Zdrowia Cyfrowego (oryg. the Roster of Experts for Digital Health) przy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Głównym zadaniem nowo wybranej grupy ekspertów będzie angażowanie się w różnorodne aktywności i działalność z zakresu e-zdrowia w skali globalnej.

Prof. Piotr H. Skarżyński aktywnie współpracuje z WHO. Od 2018 roku jest również członkiem, uczestniczącym w założeniu Światowego Forum Słuchu przy WHO (oryg. World Hearing Forum). Regularnie bierze także aktywny udział w spotkaniach w ramach Światowej Organizacji Zdrowia, m.in. Multi-country workshop on ear and hearing care in the European region (2018, Moskwa, Rosja), 3rd Stakeholders’ meeting for WHO programme on prevention of deafness and hearing loss (2018, Genewa, Szwajcaria) itp.

E-zdrowie to zestaw narzędzi i rozwiązań obejmująca produkty, systemy i usługi dla organów i pracowników służby zdrowia oraz dostosowane do indywidualnych potrzeb systemy opieki zdrowotnej dla pacjentów i obywateli, na przykład sieci informacji o zdrowiu, usługi świadczone w ramach opieki telemedycznej, osobiste przenośne systemy komunikacji, portale poświęcone zdrowiu oraz wiele innych narzędzi na bazie technologii informacyjno-komunikacyjnych, pomagających zapobiegać, diagnozować i leczyć choroby, monitorować stan zdrowia, prowadzić odpowiedni tryb życia.

25 09/2019

Debata “Innowacyjność kołem zamachowym polskiej gospodarki” z udziałem Prof. Piotra H. Skarżyńskiego

20 września 2019 odbył się Klub pod hasłem „100 lat dumy. 30 lat Godła “Teraz Polska”. Ważnym punktem tego spotkania była debata “Innowacyjność kołem zamachowym polskiej gospodarki”, w której udział wzięli: dr Patryk Dziurski (SGH), Bogusława Skowroński (MIT Enterprise Forum Poland) oraz Laureaci Godła „Teraz Polska”: prof. Piotr H. Skarżyński (Centrum Słuchu i Mowy Medincus) i prof. Anna Wójcicka (Warsaw Genomics). Debatę poprowadził Radek Brzózka, dziennikarz i prezenter TVP, popularyzator nauki.

Prof. Piotr H. Skarżyński podkreślał, że Centrum Słuchu i Mowy jest innowacyjne w podejściu do pacjentów i wchodzeniu na nowe rynku. Sprawdza potrzeby i kreuje produkty odpowiadające popytowi na rynki. Tak było m.in. z narzędziem SPPS-S wykorzystywanym do terapii dzieci, które mają trudności w koncentracji, problemy z rozwojem mowy czy zaburzeniami głosu. Terapia okazała się skuteczną metodą walki z zaburzeniami coraz częściej doskwierającymi małym pacjentom i spełniła oczekiwania rodziców. Narzędzie funkcjonuje też na rynkach zagranicznych, terapię można prowadzić w języku rosyjskim.

Innowacyjność w branży medycznej to nie tylko nowe terapie i leki. Medincus wciąż poszukuje nowych dróg biznesowych, innowacyjnie podchodzi do pacjentów oferując im nie tylko usługi medyczne, ale także pomoc w zorganizowaniu przyjazdu zza granicy, ponadstandardową opiekę i konkurencyjne względem ośrodków zachodnich ceny. Polskie usługi medyczne wybierane są coraz częściej nie tylko przez pacjentów ze wschodu, ale również przez pacjentów przyjeżdżających z Europy zachodniej, doceniają oni połączenie atrakcyjnych cen z gwarancją zachowania najwyższych standardów jakości.

Prof. Skarżyński wspomniał też o barierach hamujących polską innowacyjność – to przede wszystkim problemy w dostępie do specjalistów, brak zachęt podatkowych i skomplikowanie systemu dofinansowania badań i rozwoju.

W trakcie spotkania dyrektor Michał Lipiński przedstawił najnowsze badania postrzegania Godła „Teraz Polska” wśród przedsiębiorców oraz pokazał aktualne trendy konsumenckie Polaków. Prezes Krzysztof Przybył ogłosił start XXX edycji Konkursu „Teraz Polska” na najlepszy produkt, usługę i innowację oraz wręczył certyfikaty Laureatom przedłużającym prawo korzystania z Godła „Teraz Polska”.

Kulminacją wieczoru był spektakl „Bracia Polacy” Krakowskiego Teatru Komedia (Laureata Godła „Teraz Polska”) oraz bankiet. Wydarzenie zostało zorganizowane przy współudziale Krakowskiego Teatru Komedia oraz warszawskich uczelni: SGH i SGGW. Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Więcej informacji pod linkami:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10151101946974960&id=77492129959

https://csim.pl/medincus-z-godlem-teraz-polska/

16 09/2019

Prof. Piotr H. Skarżyński o polskiej laryngologii

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z Prof. Piotrem H. Skarżyńskim pt.: “Polska laryngologia znana na całym świecie. Rozmowa z dr hab. Piotrem Skarżyńskim”.

Wywiad dostępny jest pod linkiem.

fot. Ł. Skarżyński

13 09/2019

Prof. Piotr H. Skarżyński członkiem Collegium Oto-Rhino-Laryngologicum Amicitiae Sacrum

Collegium Oto-Rhino-Laryngologicum Amicitae Sacrum – najbardziej poważane towarzystwo w tej dziedzinie – przyjęło w swoje szeregi nowego członka z Polski – prof. dr hab. n. med. Piotra H. Skarżyńskiego.

Głosowanie nad przyjęciem nowych członków CORLAS z Polski odbyło się podczas corocznego zjazdu i konferencji naukowej tej organizacji w Bernie (Szwajcaria) w dniach 25–28 sierpnia 2019 roku. Jednak cała procedura rozpoczęła się przed trzema laty, kiedy to członkowie czynni CORLAS z Polski – prof. Henryk Skarżyński (przewodniczący polskiej grupy Towarzystwa) oraz pozostali członkowie zwrócili się do kilkunastu młodych polskich naukowców z dziedziny otorynolaryngologii z tytułem naukowym co najmniej doktora habilitowanego i w wieku poniżej 40 lat, aby przedstawili grupie polskiej swój dorobek naukowy.

W tajnym głosowaniu na podstawie przedstawionego dorobku wyłoniono pięciu kandydatów i zgłoszono ich kandydatury do specjalnej komisji mandatowej CORLAS. Po uzyskaniu opinii niezależnych recenzentów, które każdorazowo powołuje Prezydent z Sekretarzem Generalnym CORLAS, do ostatniej fazy pod głosowanie zostały przedstawione 3 kandydatury z Polski i uzyskały akceptację Zgromadzenia Ogólnego. Do naszych reprezentantów w CORLAS dołączyli także dr hab. n. med. Andrzej Sieśkiewicz, prof. nadzw. (Białystok) oraz dr hab. n. med. Tomasz Zatoński, prof. nadzw. (Wrocław). Obecnie Kolegium zrzesza ponad 400 członków z 50 krajów świata.

Collegium Oto-Rhino-Laryngologicum Amicitiae Sacrum to najbardziej prestiżowe towarzystwo założone przez dwóch wybitnych otorynolaryngologów i naukowców Charlesa Emile’a Benjaminsa oraz Adriaana De Kleyna 8 października 1926 roku w Groningen, w Holandii. Kolegium założono po I wojnie światowej z myślą o odświeżeniu utraconych w czasie wojny kontaktów naukowych oraz o nawiązaniu współpracy, a także wymiany wiedzy i doświadczeń w celu rozwoju badań w Europie.

Kolegium, dzięki wzajemnemu wsparciu swoich członków, przetrwało kryzysy gospodarcze i polityczne i nie straciło przy tym swojego pierwotnego charakteru. Pomimo stale rosnącej liczby międzynarodowych kongresów i sympozjów, nadal istnieje potrzeba swobodnej wymiany pomysłów w kręgach oddanych nauce badaczy. Zebrania naukowe Collegium są tego żywym dowodem. Niezmiennym celem towarzystwa jest pielęgnowanie przyjaźni i wzajemnego zaufania.

9 09/2019

Prof. Piotr H. Skarżyński o możliwościach medycyny szkolnej w badaniach profilaktycznych

Zapraszamy do wysłuchania wywiadu prof. Piotra H. Skarżyńskiego dla Pulsu Medycyny podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy.

„Szkoła jest miejscem, w którym badania profilaktyczne dzieci i młodzieży udałoby się przeprowadzać z dużym sukcesem” – uważa dr hab. n. med. prof. nadzw. Piotr Henryk Skarżyński.

Cały wywiad pod linkiem.

5 09/2019

Profesor Piotr H. Skarżyński w Studio Krynica dla RP.PL

Zapraszamy do wysłuchania wywiadu “Używamy telemedycyny w zaawansowanych przypadkach”.

Pacjenci po wszczepieniu implantu ślimakowego wymagają kontrol. Musieli do nas przyjeżdżać. W tej chwili kilkanaście ośrodków w Polsce wykonuje telemedycynę – polecamy wywiad z prof. Piotrem H. Skarżyńskim, zrealizowany w Studio Krynica RP.PL podczas XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Więcej pod linkiem.

fot. Jacenty Dędek