Monthly Archives: Czerwiec 2016

//Czerwiec
7 06/2016

Forum POLAFRO z udziałem dr hab. n. med. mgr zarz. Piotra H. Skarżyńskiego

Polsko – Afrykańskie Forum Ekonomiczne POLAFRO odbyło się  31 maja 2016 r. Dotyczyło wymiany poglądów, doświadczeń, omówienia strategii i możliwości obustronnego rozwoju.

Dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr Henryk Skarżyński uczestniczył w panelu dotyczącym innowacji, gdzie opowiedział o dotychczas przeprowadzonych działaniach w ramach pilotażowych programów badań przesiewowych słuchu w takich krajach jak: Senegal, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tanzania i Rwanda. Dyskusja dotyczyła także rozwiązań telemedycznych, służących profilaktyce i leczeniu zaburzeń słuchu. Pozostałe panele dotyczyły: klimatu inwestycyjnego w Polsce i w Afryce, finansowania Inwestycji w Afryce, rolnictwa i przetwórstwa rolnego i kwestii bezpieczeństwa.

W sesji inauguracyjnej wystąpili: John Abraham Godson (Prezes Instytutu Afrykańskiego), Joanna Wronecka (Wiceminister Spraw Zagranicznych RP), Jego Wysokość Emir Keffi, Marcin Krzyśko (przedstawiciel Sponsora Strategicznego).

Forum było również doskonałą okazją do nawiązania bliższych kontaktów biznesowych, poznania możliwości inwestycyjnych i kierunków rozwoju.

5 06/2016

Dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr Henryk Skarżyński odebrał statuetkę “Teraz Polska” dla Centrum Słuchu i Mowy Medincus

 

Centrum Słuchu i Mowy Medincus, zostało wyróżnione godłem Teraz Polska w kategorii usługa, w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji słuchu, mowy i zaburzeń równowagi przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań telemedycznych. Nagrodę z rąk Ministra Witolda Słowika – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju oraz Krzysztofa Przybyła – Prezesa Zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”odebrał dr hab. n. med. Piotr H. Skarżyński, Dyrektor ds. naukowych, członek zarządu Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o.

Jesteśmy zaszczyceni, że znaleźliśmy się w tak znamienitym gronie Laureatów Konkursu. Wyróżnienie to jest dowodem, że sprawny rozwój firmy idzie w parze z dostarczaniem usług najwyższej jakości. W naszej – trudnej, medycznej branży – jest  to kluczowe, gdyż najważniejszą rolę odgrywa zawsze pacjent powiedział dr hab. n. med. Piotr H. Skarżyński.

Ceremonia wręczenia statuetek „Teraz Polska” i „Wybitny Polak” odbyła się 30 maja 2016 w trakcie wieczornej Gali „Teraz Polska” w Teatrze Wielkim w Warszawie.