Monthly Archives: Marzec 2018

//Marzec
20 03/2018

Wpływ nauki na innowacyjny rozwój gospodarczy kraju na Welconomy Forum w Toruniu

Prof. nadzw. dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr H. Skarżyński wziął udział w panelu „Wpływ nauki na innowacyjny rozwój gospodarczy kraju” podczas 25. kongresu Welconomy w Toruniu. Uczestnicy dyskutowali o szansach i ograniczeniach polskiej nauki (rozumianej głównie jako system nauczania akademickiego) w kontekście innowacyjności. Moderatorem rozmowy był dr Tomasz Marcysiak – wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, a w dyskusji oprócz Prof. Piotra H. Skarżyńskiego udział wzięli: prof. dr hab. inż. Michał Kleiber – Polska Akademia Nauk, prof. dr hab. Leszek Dziawgo – Kierownik Katedry Zarządzania Finansami, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, dr Marcin Kilanowski – Dyrektor AIP Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wiceprezes KPOP Lewiatan oraz Kamil Wyszkowski – Dyrektor Generalny UN Global Compact Poland.

Zróżnicowany profil prelegentów pozwolił na podejście do szeroko rozumianego pojęcia innowacyjności– od sposobów wsparcia finansowego dla technologicznych start-upów, przez akademickie R&D, do wykorzystania rozwiązań telemedycyny dla zwiększenia komfortu pacjentów.

Rozpoczynając dyskusję prof. dr hab. Leszek Dziawgo zwrócił uwagę na potrzebę uelastycznienia systemu edukacyjnego na wszystkich szczeblach, odejścia od tzw. papierologii i powielania schematów, otwarcia się na kreatywność. Podkreślił, że „tylko pasjonaci wygrają wyścig do innowacji”.

Prof. dr hab. inż. Michał Kleiber zauważył, że rozwój polskiej innowacyjności to nie tylko kwestia szerokorozumianej sfery naukowej. Konieczna jest synergia: działań edukacyjnych, systemu prowadzenia badań i uwarunkowań prawnych (między innymi w kwestiach ochrona własności intelektualnej). Profesor zwrócił też uwagę na ograniczenia wynikające z polskiej kultury – „Polacy nie potrafią się cieszyć sukcesami, ani własnymi ani swoich kolegów. Dlatego sukcesy często pozostają niezauważone. Brakuje zrozumienia dla potrzeby promocji dobrych rozwiązań, zwłaszcza jeśli pochodzą one z tzw. sektora prywatnego.”

Prof. Piotr H. Skarżyński podkreślił, że rozwój współczesnej medycyny wymaga od liderów środowiska lekarskiego większego zaangażowania, nie jest on możliwy bez wychodzenia poza ramy swoich wąskich specjalizacji. –„Konieczne jest szersze spojrzenie, ciągłe zdobywanie nowych doświadczeń, patrzenie z perspektywy międzynarodowej i interdyscyplinarnej. Skuteczny manager w podmiocie medycznym musi łączyć wiedzę medyczną z ekonomią i zarządzaniem. Tylko w ten sposób będziemy wstanie tworzyć dla naszej kadry środowisko pracy umożliwiające rozwój innowacyjności”. Jako przykład takiego interdyscyplinarnego działania wskazał Krajową Sieć Teleaudiologii,  której powstanie i efektywne działanie jest możliwe dzięki połączeniu wysiłków sprawnych managerów, inżynierów i lekarzy. –„Te doświadczenia pozwalają nam wychodzić poza granice Polski, a nawet Europy. Z powodzeniem wykorzystujemy rozwiązania telemedyczne zarówno prowadząc projekty badań przesiewowych w Afryce Zachodniej, jak i wspierając młodą kadrę naukową w Azji Środkowej.

Kamil Wyszkowski podzielił się swoimi doświadczeniami dotyczącymi finansowania projektów naukowych w Europie zachodniej i USA. W jego opinii, w międzynarodowych projektach naukowych, reprezentacja polskich uczelni wciąż jest zbyt skromna w stosunku do możliwości.

Podsumowując rozmowę dr Tomasz Marcysiak zwrócił uwagę na  niedopasowanie polskich uczelni, zwłaszcza tych mniejszych, do potrzeb i wymagań – zarówno tych wynikających wprost z demografii, jak i tych związanych z dynamicznymi zmianami rynku pracy.

12 03/2018

Telemedycyna – moda czy potrzeba? III Kongres Wyzwań Zdrowotnych z udziałem prof. nadzw. dr. hab. n. med. Piotra H. Skarżyńskiego

W dniach 8-10 marca 2018 roku, w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbył się III Kongres Wyzwań Zdrowotnych (HealthChallengesCongress – HCC). Pierwsze oceny działania tzw. sieci szpitali i plany jej modyfikacji, przyszłość NFZ, wpływ stanu zdrowia społeczeństw na gospodarkę, rosnące koszty opieki zdrowotnej, organizacja realizacji świadczeń zdrowotnych, innowacje i rozwój technologii medycznych – to niektóre z zagadnień wielowątkowej dyskusji decydentów i ekspertów, którzy spotkali się podczas HCC.

W panelu dotyczącym nowoczesnych rozwiązań w ochronie zdrowia „Telemedycyna – moda czy potrzeba?” uczestniczył prof. nadzw. dr. hab. n. med. Piotr H. Skarżyński – członek zarządu International Society for Telemedicine & eHealth. W dyskusji oprócz Prof. Piotra H. Skarżyńskiego udział wzięli: Jacek Czapla, dyrektor ds. medycznych, Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o., Maciej Miłkowski, zastępca prezesa ds. finansowych, Narodowy Fundusz Zdrowia, Wojciech Szefke, prezes zarządu, Organizacja Pracodawców Przemysłu Medycznego Technomed, Mateusz Tajstra, III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii – Oddział Chorób Serca i Naczyń, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Krystian Wita, p.o. zastępcy dyrektora ds. lecznictwa, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca. Moderatorem rozmowy był Krzysztof Milewski, dyrektor generalny, Centrum Badawczo-Rozwojowego American Heart of Poland.

Podczas panelu prof. Piotr Skarżyński mówił o doświadczeniach na temat rozwoju modelu telemedycyny opartym na elementach telediagnostyki, leczenia i telerehabilitacji. Pierwszym elementem były badania przesiewowe realizowane w ostatnich latach m.in. w ramach wielu projektów samorządowych- przez KRUS, samorządy gminne lub powiatowe. W Polsce na chwilę obecną w zależności od grup wiekowych przebadanych zostało od pół miliona do 700 tys. osób. Wykorzystanie rozwiązań telemedycznych pozwala na prowadzenie pilotażowych badań i wsparcie dla młodych lekarzy i naukowców także w odległych ośrodkach poza granicami Polski, staramy się pomagać np. w diagnostyce. Projekty naukowo – badawcze są realizowane w Afryce, w krajach takich jak Senegal, Republice Wybrzeża Kości Słoniowej, Rwandzie oraz w krajach Azji Środkowej, gdzie tak naprawdę nie ma wielu specjalistów z naszej specjalności.

Profesor zwrócił uwagę, że z perspektywy pacjenta najważniejsza jest odpowiedź na pytanie jakie kroki należy podjąć dalej. Jeśli nasz pacjent dostaje pozytywny wynik badania przesiewowego, to wie gdzie ma się zgłosić i jaka jest dalsza procedura. Nie ma nic gorszego, jeśli powiemy mamie dziecka, że coś jest nie tak, ale nie wiadomo co dalej. Pacjent musi wiedzieć gdzie i po co ma trafić na leczenie.  Musi zostać zapewniony odbiór takiego pacjenta przez placówkę medyczną.

Obecnie mamy w Polsce już 20 ośrodków połączonych w sieć telemedyczną, która stale jest rozwijana. To jedyny tego typu system w tym obszarze medycyny. Pod opieką są pacjenci po wszczepieniu implantów słuchowych. Na kontrolę i sprawdzenie pracy procesora mogą zgłosić się do jednostek współpracujących w całym kraju. Są to punkty uniwersyteckie bądź prywatne. Staramy się budować zaufanie, pacjenci mają wybór, mogą zgłosić się do ośrodka bliżej swojego miejsca zamieszkania lub przyjechać do nas do Kajetan.

Kolejny ważny element, o którym wspomniał Pan Profesor to telerehabilitacja.  Jest to szczególnie ważne u najmłodszych pacjentów, gdzie na bieżąco możemy monitorować postępy. Specjalista, który nadzoruje proces, w przypadku kiedy widzi, że coś nie funkcjonuje poprawnie od razu może zareagować i skorygować działania. Monitorujemy prace jednostek i filii, które prowadzą badania diagnostyczne m.in. w Kirgistanie czy Tadżykistanie, a ich wyniki są analizowane i konsultowane online przez naszych specjalistów w Polsce.

Na pytanie o rozwiązania z zakresu laryngologii – czy są to powszechnie na świecie stosowane badania, czy Polska jest liderem w tej dziedzinie – Profesor wyjaśnił, że część przeprowadzanych badań to standardowe procedury, ale również testy opracowane lokalnie przez naszych specjalistów we współpracy z polskimi jednostkami badawczymi. W przypadku centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego, kiedy dziecko dobrze słyszy, ale ma problem z integracją sensoryczną opracowaliśmy własne normy modyfikując tą terapię pod względem diagnostycznym i te elementy są nasze autorskie w skali światowej.

Relacja z III Kongresu Wyzwań Zdrowotnych z sesji „Telemedycyna moda czy potrzeba”, w której uczestniczył prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr H. Skarżyński. Materiał został opublikowany na łamach Rynku Zdrowia.
2 03/2018

Prof. nadzw. dr. n. med. Piotr Henryk Skarżyński wyróżniony odznaczeniem Dowódcy Szpitala Wojskowego Combined Military Hospital w Dhaka

28 lutego w stolicy Bangladeszu w Dhaka zostało zainaugurowane rozpoczęcie współpracy ze specjalistami z Polski.

W obradach okrągłego stołu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia w Bangladeszu, Szpitala Wojskowego Combined Military Hospital w Dhaka oraz jedynego Uniwersytetu Medycznego w Bangladeszu – Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University (BSMMU). Podczas spotkania zostało przyznane honorowe odznaczenie za prace na rzecz Otolaryngologii w Bangladeszu m.in. dla prof. nadzw. dr. n. med. Piotra Henryka Skarżyńskiego.

Jednym z elementów współpracy będzie wspólne prowadzenie grantów i projektów naukowych, m.in. dotyczących leczenia niedosłuchu i jego diagnostyki, a także możliwości i rozwiązań jakie daje wykorzystanie w codziennych konsultacjach telemedycyna. Planowane jest przeprowadzenie wspólnych prac ze specjalistami z Azji Południowej przy projektach badawczych, organizacja badań przesiewowych słuchu, szkolenia dla specjalistów w zakresie rehabilitacji z wykorzystaniem możliwości, jakie daje współczesna telemedycyna. Model ten umożliwia wykonywanie określonych czynności za pośrednictwem łączy internetowych, czyli zdalnie.

Korzyścią dla strony polskiej jest możliwość przekazywania oryginalnych doświadczeń na forum międzynarodowym. Zwiększa to naszą atrakcyjność jako partnera współpracującego przy dużych globalnych projektach.  Możemy się dzięki temu dalej szkolić i opracować nowe możliwości leczenia.