Monthly Archives: Maj 2019

29 05/2019

Prof. Piotr H. Skarżyński członkiem władz Europejskiej Federacji Towarzystw Audiologicznych

Prof. Piotr H. Skarżyński wybrany został na audytora Europejskiej Federacji Towarzystw Audiologicznych (EFAS). Wyboru dokonano 24 maja br. w trakcie 14. Kongresu EFAS, który odbył się w Lizbonie.

 – Ten wybór to dla mnie duże wyróżnienie. Wysoko cenię działania EFAS, mam nadzieję, że w najbliższych latach działania Federacji będą równie efektywne jak dotychczas – skomentował prof. Piotr H. Skarżyński.

Europejska Federacja Towarzystw Audiologicznych zrzesza członków z 35 krajów, audiologów, laryngologów i specjalistów od aparatów słuchowych. Celem Federacji jest umożliwienie wymiany informacji i doświadczeń w dziedzinie edukacji, szkoleń, oceny słuchu, badań przesiewowych i badań naukowych. Współpraca taka przynosi korzyści pacjentom z zaburzeniami słuchu, a także zachęca naukowców do współpracy badawczej.

 Warto dodać, że w roku 2011 w Warszawie odbył się ogólnoświatowy Kongres EFAS 2011, poświęcony wczesnemu leczeniu zaburzeń słuchu i mowy. W kongresie uczestniczyło prawie 800 osób lekarzy i naukowców z całego świata, którzy prezentowali najnowsze wyniki badań w dziedzinie wad słuchu.

22 05/2019

prof. Piotr H. Skarżyński w rozmowie o przyszłości telemedycyny

O prawnych, finansowych i społecznych barierach, które blokują upowszechnienie narzędzi telemedycznych rozmawiali uczestnicy panelu pt.: „Telewizyty i przychodnie  wirtualne – czego nam jeszcze brakuje do rozwoju telemedycyny w Polsce”.

Debata była częścią II konferencji naukowej pt. „Wyzwania innowacyjności dla ekonomii i prawa w ochronie zdrowia”, która odbyła się 21 maja br., w Warszawie. Oprócz prof. Piotra H. Skarżyńskiego reprezentującego International Society for Telemedicine and eHealth, w rozmowie udział wzięli: prof. Irena Lipowicz, kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego UKSW oraz dr Michał Florczak, kierownik medyczny Centrum Medycznego Enel Med.

Uczestnicy dyskusji omówili sytuację ekonomiczną i prawną telemedycyny w Polsce wskazując na, niestety wciąż dość liczne, bariery w upowszechnianiu tego typu rozwiązań. Prof. Piotr H. Skarżyński skupił się na prezentowaniu dobrych praktyk telemedycznych, które z powodzeniem funkcjonują w innych krajach. Przybliżył model współpracy Polskich placówek medycznych z podmiotami na Ukrainie i w Kirgistanie, i podzielił się doświadczeniami z krajów afrykańskich.

– Placówki medyczne w tych krajach korzystają na współpracy telemedycznej ze specjalistami z Europy również w wymiarze transferu wiedzy. Szukają takich partnerów, którzy oprócz konkretnych rozwiązań dla pacjentów będą mogli zaoferować know-how medyczny. Możliwość prowadzenia regularnych telekonsultacji ze specjalistami np. z Polski wpływa na podnoszenie wiedzy i umiejętności lokalnych lekarzy. Widzimy, że z czasem coraz rzadziej potrzebują oni naszego bezpośrednio wsparcia, gdyż w wielu przypadkach są już w stanie samodzielnie przeprowadzić diagnostykę i wdrożyć właściwe postępowanie medyczne – powiedział prof. Piotr H. Skarżyński.

W trakcie dyskusji poruszono też temat kosztów, jakie ponosi system ochrony zdrowia w związku z niestosowaniem tańszych i skuteczniejszych rozwiązań telemedycznych oraz problem braku usankcjonowania prawnego kwestii podziału odpowiedzialności. Wspomniano też o wciąż istniejącej barierze psychologicznej zniechęcającej pacjentów do korzystania z innowacji medycznych.

Z perspektywy WHO obserwujemy, zaimplementowane w wielu krajach, różne rozwiązania systemowe, motywujące pacjentów do korzystania z rozwiązań telemedycznych. Dobrym przykładem może być rozwiązanie wdrożone w Szwajcarii, gdzie użytkownicy urządzeń telemedycznych monitorujących w czasie rzeczywistym ich stan zdrowia, korzystają ze zniżek na ubezpieczenie zdrowotne – dodał prof. Skarżyński.

Organizatorami konferencji byli: Katedra Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Katedra Ekonomii Stosowanej Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Patronami konferencji byli Prawo.pl i Wolters Kluwer. Relację z debaty „Telewizyty i przychodnie  wirtualne – czego nam jeszcze brakuje do rozwoju telemedycyny w Polsce” można przeczytać również na stronie: https://www.prawo.pl/zdrowie/centra-telemedyczne-powinny-powstac-w-szpitalach-powiatowych,418728.html

15 05/2019

Prof. Piotr H. Skarżyński 35 w Rankingu Liderów Naukowych WUM

13 maja 2019 roku opublikowano Ranking 100 Liderów Naukowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wyróżniające się dokonania naukowe prof. nadzw. dr hab. n. med. mgr zarz. Piotra H. Skarżyńskiego, dyrektora ds. nauki i rozwoju INZ, pozwoliły na zajęcie 35 pozycji w rankingu, w tym 3 miejsca w klasyfikacji reprezentantów II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim i Oddziałem Fizjoterapii.

Ranking przedstawia 100 najbardziej zasłużonych dla WUM pracowników, których prace naukowe, opublikowane w latach 2016-2018 wyróżniają się w środowisku akademickim. Punktację publikacji uzależniono od rodzaju listy pism z wykazu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz roli autorów w danej pracy. Wpływ na punktację miała też pozycja na liście autorów.

Prof. Piotr H. Skarżyński związany jest z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym już od czasów studiów, tj. 2002 roku. Studiował na I Wydziale Lekarskim, a od 2012 roku jest pracownikiem akademickim II Wydziału Lekarskiego. Ponadto pełni różne funkcje akademickie: od 2018 roku jest członkiem Rady Młodych Naukowców WUM, od 2016 roku członkiem Komisji ds. Obron Rozpraw Doktorskich, a od 2015 roku członkiem Rady II Wydziału Lekarskiego.

RANKING 100 LIDERÓW NAUKOWYCH WUM W LATACH 2016-2018