Monthly Archives: Kwiecień 2017

//Kwiecień
25 04/2017

Wykład honorowy dr hab. n. med. Piotra H. Skarżyńskiego poświęcony pamięci doktora Ilkka Winblad’a.

W dniach  20-21 kwietnia 2017 roku w południowo- zachodniej Finlandii, w mieście Turku, odbyła się 22 Fińska Krajowa Konferencja  Telemedycyny i e-Zdrowia (Suomen telelääketieeteen ja eHealth seura ry XXII Kansallinen telelääketieteen ja eHealth seminaari). Hasłem przewodnim tej edycji konferencji było: “Win-Win-Win, Can citizens, professionals and society all win?”.

Dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr Henryk Skarżyński zaprezentował, co do tej pory udało się osiągnąć w dziedzinie e-zdrowia oraz jakie działania są podejmowane obecnie i jakie są plany na przyszłość. Wystąpienie dotyczyło prezentacji dotychczasowych polskich osiągnięć i doświadczenia Światowego Centrum Słuchu w budowaniu Krajowej Sieci Teleaudiologii oraz o dalszych planach związanych z rozbudowywaniem i doskonaleniem tego sytemu. Dr hab. n. med. Piotr Henryk Skarżyński wyjaśniał jak system do telefittingu, telediagnozy, telekonsultacji i telerehabilitacji wpływa na podniesienie jakości opieki nad pacjentem .

Wystąpienie dr hab. n. med. Piotra H. Skarżyńskiego odbyło się w trakcie sesji otwierającej konferencję. Był to wykład poświęcony pamięci doktora Ilkka Winblad’a, założyciela i pierwszego redaktora naczelnego czasopisma Finnish Journal of eHealth and eWelfare, który zmarł z powodu nagłej choroby w listopadzie 2011 roku. Od 2012 podczas tej konferencji realizowane są cykliczne wykłady memoriałowe. Każdego roku Fińskie Stowarzyszenie Telemedycyny i e-Zdrowia wybiera jednego wybitnego specjalistę do zaprezentowania honorowego wykładu podsumowującego doświadczenia z własnego pola zawodowego.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

15 04/2017

Dr hab. Piotr H. Skarżyński przewodniczącym sesji na konferencji Med-e-Tel 2017.

Med-e-Tel – The International eHealth, Telemedicine and Health ICT Forum, 05-07.04.2017 r., Luksemburg.

Logo Medetel 2017

Jest to konferencja Międzynarodowego Towarzystwa Telemedycyny i E-Zdrowia (International Society for Telemedicine & eHealth – IsfTeH). W tym roku była to jubileuszowa,  bo 15 – ta edycja tego wydarzenia. Med-e-tel jest bowiem organizowany od 2002 r. Stowarzyszenie ISfTeH działa w celu ułatwienia międzynarodowego rozpowszechniania wiedzy i doświadczeń w dziedzinie telemedycyny i E-zdrowia, zapewnienia dostępu do opinii eksperckich w tej dziedzinie, na całym świecie. Od 2016 roku dr hab. n. med. Piotr Henryk Skarżyński jest Członkiem Zarządu tego stowarzyszenia.
W obrębie stowarzyszenia działają liczne grupy robocze z poszczególnych dziedzin medycyny.  Med-e-Tel jest jednym z instrumentów, które pomagają ISfTeH w realizacji tych wszystkich misji.  Każda z grup roboczych może podkreślić swoje dokonania podczas specjalnych sesji koncentrujących się na konkretnych obszarach zainteresowań.

Program konferencji Med-e-Tel 2017 obejmował w dużej mierze prezentacje praktycznych zagadnień oraz codziennych doświadczeń telemedycznych wśród lekarzy, pielęgniarek, położnych, farmaceutów, specjalistów z branży IT oraz samych użytkowników czyli pacjentów.

6 kwietnia odbyła się sesja poświęcona zagadnieniom teleaudiologicznym. Najliczniejsze osiągnięcia w tej dziedzinie zaprezentował zespół ze Światowego Centrum Słuchu i Instytutu Narządów Zmysłów. Moderatorem sesji był przewodniczący teleaudiologicznej grupy roboczej – dr hab. n. med. Piotr Henryk Skarżyński, który jednocześnie wprowadził słuchaczy w tematykę teleaudiologii, opowiadając o nowych wyzwaniach i rozwiązaniach stosowanych z powodzeniem od lat w Polskiej audiologii.

7 04/2017

Porady specjalisty od słuchu i mowy – wywiad na temat szumów usznych w “Życiu Olsztyna”

W najnowszym wydaniu miesięcznika “Życie Olsztyna” ukazał  się artykuł dotyczący tematyki szumów usznych. Dr hab. n. med. Piotr Henryk Skarżyński udzielił wywiadu, w którym dowiemy się jak diagnozować szumy uszne oraz jakie są obecnie metody leczenia tej dolegliwości.  Artykuł można znaleźć w wersji drukowanej “Nowe Życie Olsztyna” nr 7 (202) 2017 lub w wersji elektronicznej dostępnej na stronie http://zycieolsztyna.pl/wp-content/uploads/2016/10/NZO-100116.pdf oraz pod linkiem: http://zycieolsztyna.pl/?p=4993

6 04/2017

Dr hab. Piotr H. Skarżyński asystował przy pionierskiej operacji wszczepienia nowatorskiego implantu ucha środkowego.

Dr hab. Piotr Henryk Skarżyński przeprowadził wspólnie z Prof. Henrykiem Skarżyńskim serię pokazowych operacji wszczepienia nowego systemu implantu ucha środkowego typu Vibrant Soundbridge ze sprzęgaczem LP-Coupler. Operacje te były głównym wydarzeniem podczas sympozjum International BONEBRIDGE & SOUNDBRIDGE, które na przełomie marca i kwietnia odbyło się – po pierwszy raz pierwszy w Polsce i trzeci na świecie – w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach.

Była to światowa premiera w zastosowaniu klinicznym tego systemu. Składa się on z implantu ucha środkowego połączonego w odpowiedni sposób z układem własnym kosteczek słuchowych pacjenta. Jest to system, który pozwala nie tylko wymodelować słuch u pacjenta, lecz także dostosować wzmocnienie do konkretnych ubytków na poszczególnych częstotliwościach. Daje też możliwość późniejszego wykonywania dowolnych badań radiologicznych. Dotychczas wykonanie rezonansu było mocno ograniczone lub wymagało usunięcia implantu.

Pionierska operacja wszczepienia nowego systemu implantu ucha środkowego odbyła się w Kajetanach podczas Sympozjum International Bonebridge & Soundbridge w Kajetanach.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

5 04/2017

Sympozjum naukowe International Bonebridge & Soundbridge w Kajetanach z udziałem dr hab. Piotra H. Skarżyńskiego.

W dniach 31.03-1.04. 2017 r. w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach odbyło się trzecie na świecie i pierwsze w Polsce International BONEBRIDGE & SOUNDBRIDGE Symposium.

Jest to cykliczne spotkanie największych w świecie specjalistów w dziedzinie otochirurgii, audiologii i inżynierii biomedycznej zajmujących się w szczególności implantami słuchowymi. We wszystkich sesjach łącznie wzięło udział ponad 200 czołowych specjalistów z tych dziedzin z całego świata. Była to największa międzynarodowa platforma wymiany doświadczeń i wiedzy na temat możliwości implantacji z wykorzystaniem technologii implantów słuchowych typu Vibrant Soundbridge i Bonebridge, stosowanych technik chirurgicznych, zastosowań, aspektów audiologicznych, a także ograniczeń do implementacji poszczególnych urządzeń.

W ramach okrągłego stołu dotyczącego implantacji systemu Bonebridge czynny udział wziął dr hab. Piotr H. Skarżyński prezentując doświadczenia zebrane podczas licznych implantacji tego systemu. Żywo dyskutowano na temat umieszczenia implantu na oponach mózgowych, czego w Kajetanach się nie wykonuje.

Podczas ponad 30 wykładów prezentowanych podczas sympozjum omówione zostały m.in. wyniki dotychczasowych badań naukowych i klinicznych oraz konkretne problemy operacyjne i doniesienia chirurgiczne. W trakcie dyskusji omawiane były doświadczenia własne specjalistów z całego świata.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.